Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdagrad

#include <training_ops.h>

Adagrad şemasına göre '* var'ı güncelleyin.

Özet

birikim + = derece * derece var - = lr * derece * (1 / sqrt (birikim))

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • var: Değişken () 'den olmalıdır.
 • birikim: Bir Değişken () 'den olmalıdır.
 • lr: Ölçekleme faktörü. Skaler olmalı.
 • grad: Gradyan.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • use_locking: True ise, var ve akümülörlerin güncellenmesi bir kilit ile korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır, ancak daha az çekişme gösterebilir.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ResourceApplyAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad)
ResourceApplyAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, const ResourceApplyAdagrad::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation

Kamusal işlevler

operator::tensorflow::Operation () const

Genel statik işlevler

UpdateSlots (bool x)
UseLocking (bool x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdagrad :: Attrs

ResourceApplyAdagrad için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

ResourceApplyAdagrad

 ResourceApplyAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad
)

ResourceApplyAdagrad

 ResourceApplyAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ResourceApplyAdagrad::Attrs & attrs
)

operator :: tensorflow :: İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const 

Genel statik işlevler

UpdateSlots

Attrs UpdateSlots(
 bool x
)

KullanımKilitleme

Attrs UseLocking(
 bool x
)