tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdagrad :: Öznitelikler

#include <training_ops.h>

ResourceApplyAdagrad için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

update_slots_ = true
bool
use_locking_ = false
bool

Kamusal işlevler

UpdateSlots (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan değer doğrudur.
UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
True ise, var ve akümülatörlerin güncellenmesi bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır, ancak daha az çekişme gösterebilir.

Genel özellikler

update_slots_

bool tensorflow::ops::ResourceApplyAdagrad::Attrs::update_slots_ = true

use_locking_

bool tensorflow::ops::ResourceApplyAdagrad::Attrs::use_locking_ = false

Kamusal işlevler

UpdateSlots

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceApplyAdagrad::Attrs::UpdateSlots(
  bool x
)

Varsayılan değer doğrudur.

Kullanım Kilitleme

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceApplyAdagrad::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

True ise, var ve akümülatörlerin güncellenmesi bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır, ancak daha az çekişme gösterebilir.

Varsayılan olarak yanlış