tensor akışı:: işlem:: DağılımDiv

#include <state_ops.h>

Değişken referansını seyrek güncellemelere böler.

Özet

Bu işlem hesaplanır

  # Scalar indices
  ref[indices, ...] /= updates[...]

  # Vector indices (for each i)
  ref[indices[i], ...] /= updates[i, ...]

  # High rank indices (for each i, ..., j)
  ref[indices[i, ..., j], ...] /= updates[i, ..., j, ...]

Bu işlem, güncelleme tamamlandıktan sonra ref çıktısını verir. Bu, sıfırlama değerini kullanması gereken işlemleri zincirlemeyi kolaylaştırır.

Yinelenen girişler doğru şekilde işlenir: birden fazla indices aynı konuma referans veriyorsa katkıları bölünür.

updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] veya updates.shape = [] gerektirir.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • ref: Variable bir düğümden olmalıdır.
 • indeksler: ref ilk boyutuna endekslerin tensörü.
 • güncellemeler: ref bölündüğü değerlerin tensörü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • use_locking: True ise işlem bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.

İadeler:

 • Output : = ref ile aynı. Güncelleme yapıldıktan sonra güncellenen değerleri kullanmak isteyen işlemler için kolaylık sağlamak amacıyla geri döndü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ScatterDiv (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterDiv (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterDiv::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output_ref

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

UseLocking (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: ScatterDiv:: Öznitelikler

ScatterDiv için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı_ref

::tensorflow::Output output_ref

Kamu işlevleri

DağılımDiv

 ScatterDiv(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

DağılımDiv

 ScatterDiv(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterDiv::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

KullanımKilitleme

Attrs UseLocking(
 bool x
)