Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: SetDiff1D

#include <array_ops.h>

İki sayı veya dize listesi arasındaki farkı hesaplar.

Özet

Bir liste Verilen x ve bir liste y , bu işlem döner bir liste out ki tüm değerlerini temsil x değil de y . Döndürülen liste out numaraları göründükleri aynı sırayla sıralanır x (çiftleri korunur). Bu işlem aynı zamanda her bir out elemanın x içindeki konumunu temsil eden bir idx listesi döndürür. Diğer bir deyişle:

out[i] = x[idx[i]] for i in [0, 1, ..., len(out) - 1]

Örneğin, bu girdi verildiğinde:

x = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
y = [1, 3, 5]

Bu işlem şu sonucu verecektir:

out ==> [2, 4, 6]
idx ==> [1, 3, 5]

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • x: 1-D. Tutulacak değerler.
 • y: 1-D. Kaldırılacak değerler.

İadeler:

 • Output çıkışı: 1-D. Değerler içinde mevcut x değil de y .
 • Output idx: 1-D. Konumları x değerlerinde korunmuş out .

Yapıcılar ve Yıkıcılar

SetDiff1D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
SetDiff1D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const SetDiff1D::Attrs & attrs)

Genel özellikler

idx
operation
out

Genel statik işlevler

OutIdx (DataType x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: SetDiff1D :: Attrs

SetDiff1D için isteğe bağlı öznitelik belirleyicileri.

Genel özellikler

idx

::tensorflow::Output idx

operasyon

Operation operation

dışarı

::tensorflow::Output out

Kamusal işlevler

SetDiff1D

 SetDiff1D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y
)

SetDiff1D

 SetDiff1D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y,
 const SetDiff1D::Attrs & attrs
)

Genel statik işlevler

OutIdx

Attrs OutIdx(
 DataType x
)