Kontrol Akışı İşlemleri

Özet

Sınıflar

tensorflow :: ops :: İptal

Çağrıldığında işlemi iptal etmek için bir istisna oluşturun.

tensorflow :: ops :: ControlTrigger

Hiç birşey yapmıyor.

tensorflow :: ops :: LoopCond

Girişi çıkışa iletir.

tensorflow :: ops :: Birleştir

Mevcut bir tensörün değerini inputs output iletir.

tensorflow :: ops :: NextIteration

Girdisini bir sonraki yineleme için kullanılabilir hale getirir.

tensorflow :: ops :: RefNextIteration

Girdisini bir sonraki yineleme için kullanılabilir hale getirir.

tensorflow :: ops :: RefSelect

inputs index inci elemanını output .

tensorflow :: ops :: RefSwitch

Ref tensör data önceden belirlenen çıkış portuna pred .

tensorflow :: ops :: Anahtar

data önceden belirlenen çıkış bağlantı noktasına pred .