tensorflow :: ops :: Atamak:: Öznitelikler

#include <state_ops.h>

Atama için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

use_locking_ = true
bool
validate_shape_ = true
bool

Kamusal işlevler

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
True ise, atama bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır, ancak daha az çekişme gösterebilir.
ValidateShape (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Doğruysa, işlem, 'değerin' şeklinin atanan Tensörün şekline uyduğunu doğrular.

Genel özellikler

use_locking_

bool tensorflow::ops::Assign::Attrs::use_locking_ = true

validate_shape_

bool tensorflow::ops::Assign::Attrs::validate_shape_ = true

Kamusal işlevler

KullanımKilitleme

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Assign::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

True ise, atama bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır, ancak daha az çekişme gösterebilir.

Varsayılan olarak doğru

ValidateShape

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Assign::Attrs::ValidateShape(
  bool x
)

Doğruysa, işlem, 'değerin' şeklinin atanan Tensörün şekline uyduğunu doğrular.

Yanlışsa, 'ref' 'değer' şeklini alacaktır.

Varsayılan olarak doğru