tensor akışı:: işlem:: Atamak:: Öznitelikler

#include <state_ops.h>

Assign için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

use_locking_ = true
bool
validate_shape_ = true
bool

Kamu işlevleri

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
True ise atama bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.
ValidateShape (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Doğruysa işlem, 'değer' şeklinin atanan Tensörün şekliyle eşleştiğini doğrulayacaktır.

Genel özellikler

use_locking_

bool tensorflow::ops::Assign::Attrs::use_locking_ = true

validate_shape_

bool tensorflow::ops::Assign::Attrs::validate_shape_ = true

Kamu işlevleri

KullanımKilitleme

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Assign::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

True ise atama bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.

Varsayılanlar true'dur

Şekli Doğrula

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Assign::Attrs::ValidateShape(
  bool x
)

Doğruysa işlem, 'değer' şeklinin atanan Tensörün şekliyle eşleştiğini doğrulayacaktır.

Yanlışsa, 'ref' 'değer' şeklini alacaktır.

Varsayılanlar true'dur