tensorflow :: ops :: DecodeCSV :: Öznitelikler

#include <parsing_ops.h>

DecodeCSV için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

field_delim_ = ","
StringPiece
na_value_ = ""
StringPiece
select_cols_ = {}
gtl::ArraySlice< int >
use_quote_delim_ = true
bool

Kamusal işlevler

FieldDelim (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Bir kayıttaki alanları ayırmak için karakter sınırlayıcı.
NaValue (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
NA / NaN olarak tanınacak ek dize.
SelectCols (const gtl::ArraySlice< int > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan olarak [].
UseQuoteDelim (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Yanlışsa, çift tırnak işaretlerini dize alanlarının içindeki normal karakterler olarak değerlendirir (RFC 4180, Bölüm 2, Madde 5'i yok sayarak).

Genel özellikler

field_delim_

StringPiece tensorflow::ops::DecodeCSV::Attrs::field_delim_ = ","

na_value_

StringPiece tensorflow::ops::DecodeCSV::Attrs::na_value_ = ""

select_cols_

gtl::ArraySlice< int > tensorflow::ops::DecodeCSV::Attrs::select_cols_ = {}

use_quote_delim_

bool tensorflow::ops::DecodeCSV::Attrs::use_quote_delim_ = true

Kamusal işlevler

FieldDelim

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeCSV::Attrs::FieldDelim(
  StringPiece x
)

Bir kayıttaki alanları ayırmak için karakter sınırlayıcı.

Varsayılan olarak ","

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeCSV::Attrs::NaValue(
  StringPiece x
)

NA / NaN olarak tanınacak ek dize.

Varsayılan ""

SelectCols

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeCSV::Attrs::SelectCols(
  const gtl::ArraySlice< int > & x
)

Varsayılan olarak [].

UseQuoteDelim

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeCSV::Attrs::UseQuoteDelim(
  bool x
)

Yanlışsa, çift tırnak işaretlerini dize alanlarının içindeki normal karakterler olarak değerlendirir (RFC 4180, Bölüm 2, Madde 5'i yok sayarak).

Varsayılan olarak doğru