tensorflow :: ops :: EncodeBase64 :: Öznitelikler

#include <string_ops.h>

EncodeBase64 için isteğe bağlı öznitelik belirleyicileri.

Özet

Genel özellikler

pad_ = false
bool

Kamusal işlevler

Pad (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Uçlara dolgu uygulanıp uygulanmadığını bool.

Genel özellikler

pad_

bool tensorflow::ops::EncodeBase64::Attrs::pad_ = false

Kamusal işlevler

Ped

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EncodeBase64::Attrs::Pad(
  bool x
)

Uçlara dolgu uygulanıp uygulanmadığını bool.

Varsayılan olarak yanlış