Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: EncodeBase64

#include <string_ops.h>

Dizeleri web uyumlu base64 biçiminde kodlayın.

Özet

Base64 formatıyla ilgili daha fazla bilgi için şu makaleye bakın: en.wikipedia.org/wiki/Base64. Base64 dizelerinin sonunda '=' dolgusu olabilir, böylece kodlanan uzunluk 4 katına sahip olabilir. Yukarıdaki bağlantının Dolgu bölümüne bakın.

Web uyumlu, kodlayıcının + ve / yerine - ve _ kullandığı anlamına gelir.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • input: Kodlanacak dizeler.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

  • pad: Uçlara dolgu uygulanıp uygulanmadığını bool.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

EncodeBase64 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
EncodeBase64 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const EncodeBase64::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Pad (bool x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: EncodeBase64 :: Attrs

EncodeBase64 için isteğe bağlı öznitelik belirleyicileri.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

EncodeBase64

 EncodeBase64(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

EncodeBase64

 EncodeBase64(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const EncodeBase64::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Ped

Attrs Pad(
  bool x
)