tensorflow :: ops :: ResizeArea :: Öznitelikler

#include <image_ops.h>

ResizeArea için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

align_corners_ = false
bool

Kamusal işlevler

AlignCorners (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Doğruysa, giriş ve çıkış tensörlerinin 4 köşe pikselinin merkezleri, köşe piksellerindeki değerler korunarak hizalanır.

Genel özellikler

align_corners_

bool tensorflow::ops::ResizeArea::Attrs::align_corners_ = false

Kamusal işlevler

AlignCorners

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResizeArea::Attrs::AlignCorners(
  bool x
)

Doğruysa, giriş ve çıkış tensörlerinin 4 köşe pikselinin merkezleri, köşe piksellerindeki değerler korunarak hizalanır.

Varsayılan olarak yanlıştır.

Varsayılan olarak yanlış