tensor akışı:: işlem:: Alanı Yeniden Boyutlandır:: Öznitelikler

#include <image_ops.h>

ResizeArea için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

align_corners_ = false
bool

Kamu işlevleri

AlignCorners (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Doğruysa, giriş ve çıkış tensörlerinin 4 köşe pikselinin merkezleri, köşe piksellerindeki değerler korunarak hizalanır.

Genel özellikler

align_corners_

bool tensorflow::ops::ResizeArea::Attrs::align_corners_ = false

Kamu işlevleri

Köşeleri Hizala

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResizeArea::Attrs::AlignCorners(
  bool x
)

Doğruysa, giriş ve çıkış tensörlerinin 4 köşe pikselinin merkezleri, köşe piksellerindeki değerler korunarak hizalanır.

Varsayılan olarak false olur.

Varsayılanlar yanlıştır