tensor akışı:: işlem:: DağılımNdSub:: Öznitelikler

#include <state_ops.h>

ScatterNdSub için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

use_locking_ = false
bool

Kamu işlevleri

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
İsteğe bağlı bir bool.

Genel özellikler

use_locking_

bool tensorflow::ops::ScatterNdSub::Attrs::use_locking_ = false

Kamu işlevleri

KullanımKilitleme

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ScatterNdSub::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

İsteğe bağlı bir bool.

Varsayılan olarak True'dur. True ise atama bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.

Varsayılanlar yanlıştır