tensorflow :: ops :: ScatterNdSub :: Öznitelikler

#include <state_ops.h>

ScatterNdSub için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

use_locking_ = false
bool

Kamusal işlevler

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
İsteğe bağlı bir bool.

Genel özellikler

use_locking_

bool tensorflow::ops::ScatterNdSub::Attrs::use_locking_ = false

Kamusal işlevler

Kullanım Kilitleme

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ScatterNdSub::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

İsteğe bağlı bir bool.

Varsayılanlar Doğru'dur. True ise, atama bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır, ancak daha az çekişme gösterebilir.

Varsayılan olarak yanlış