Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: DağılımNdSub

#include <state_ops.h>

Bir Değişkendeki tek tek değerlere veya dilimlere seyrek çıkarma uygular .

Özet

indices göre belirli bir değişken içinde.

ref , Tensor P sahip bir Tensor ve indices , Tensor Q bir Tensor .

indices tamsayı tensör olmalı ve ref indices içermelidir. Şekil [d_0, ..., d_{Q-2}, K] burada 0 < K <= P

En iç boyutu indices (uzunluk ile K elemanları içine endekse karşılık gelen) (eğer K = P ) ya da dilim (eğer K < P birlikte) K th boyutu ref .

updates olan Tensor seviye arasında Q-1+PK şekli ile:

[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]]

Örneğin, 8 elemanlı 1. derece tensörden 4 saçılmış eleman çıkarmak istediğimizi varsayalım. Python'da, bu çıkarma şu şekilde görünür:

ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
indices = tf.constant([[4], [3], [1], [7]])
updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
sub = tf.scatter_nd_sub(ref, indices, updates)
with tf.Session() as sess:
 print sess.run(sub)

Ref için ortaya çıkan güncelleme şu şekilde görünecektir:

[1, -9, 3, -6, -4, 6, 7, -4]

Dilimlere nasıl güncelleme yapılacağı hakkında daha fazla ayrıntı için tf.scatter_nd konusuna bakın.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • ref: Değişebilir bir Tensör . Değişken düğümden olmalıdır.
 • indisler: Bir Tensör . Şu türlerden biri olmalıdır: int32, int64. Ref içine indekslerin tensörü.
 • güncellemeler: Bir Tensör . Ref ile aynı türe sahip olmalıdır. Ref çıkarılacak güncellenmiş değerlerin tensörü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • use_locking: İsteğe bağlı bir bool. Varsayılanlar Doğru'dur. True ise, atama bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır, ancak daha az çekişme gösterebilir.

İadeler:

 • Output : ref ile aynı. Güncelleme yapıldıktan sonra güncellenmiş değerleri kullanmak isteyen işlemler için kolaylık sağlamak amacıyla geri döndü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ScatterNdSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterNdSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterNdSub::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output_ref

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

UseLocking (bool x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: ScatterNdSub :: Attrs

ScatterNdSub için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

Kamusal işlevler

DağılımNdSub

 ScatterNdSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

DağılımNdSub

 ScatterNdSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterNdSub::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

KullanımKilitleme

Attrs UseLocking(
 bool x
)