tensorflow :: ops :: StringLower :: Öznitelikler

#include <string_ops.h>

StringLower için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

encoding_ = ""
StringPiece

Kamusal işlevler

Encoding (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
"" Varsayılanıdır.

Genel özellikler

kodlama_

StringPiece tensorflow::ops::StringLower::Attrs::encoding_ = ""

Kamusal işlevler

Kodlama

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringLower::Attrs::Encoding(
  StringPiece x
)

"" Varsayılanıdır.