tensor akışı:: işlem:: Dize Bölünmesi:: Öznitelikler

#include <string_ops.h>

StringSplit için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

skip_empty_ = true
bool

Kamu işlevleri

SkipEmpty (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Bir bool .

Genel özellikler

skip_empty_

bool tensorflow::ops::StringSplit::Attrs::skip_empty_ = true

Kamu işlevleri

Boşluğu Atla

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringSplit::Attrs::SkipEmpty(
  bool x
)

Bir bool .

True ise sonuçtaki boş dizeleri atlayın.

Varsayılanlar true'dur