tensorflow :: ops :: WholeFileReader :: Öznitelikler

#include <io_ops.h>

WholeFileReader için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

Kamusal işlevler

Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Boş değilse, bu okuyucu verilen konteynere yerleştirilir.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Boş değilse, bu okuyucu verilen pakette bu shared_name ile adlandırılır.

Genel özellikler

container_

StringPiece tensorflow::ops::WholeFileReader::Attrs::container_ = ""

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::WholeFileReader::Attrs::shared_name_ = ""

Kamusal işlevler

Konteyner

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::WholeFileReader::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Boş değilse, bu okuyucu verilen konteynere yerleştirilir.

Aksi takdirde, varsayılan bir kap kullanılır.

Varsayılan ""

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::WholeFileReader::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Boş değilse, bu okuyucu verilen pakette bu shared_name ile adlandırılır.

Aksi takdirde, bunun yerine düğüm adı kullanılır.

Varsayılan ""