עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: QuantizedMaxPool

#include <nn_ops.h>

מייצר את המאגר המקסימלי של טנסור הקלט עבור סוגים כמותיים.

סיכום

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • קלט: 4D (אצווה x שורות x cols x עומק) טנסור ל- MaxReduce מעל.
 • min_input: ערך הצף שמייצג ערך הקלט הכמותי הנמוך ביותר.
 • max_input: ערך הצף שמייצג ערך הקלט הכמותי הגבוה ביותר.
 • גודל: גודל החלון לכל מימד של טנסור הקלט. האורך חייב להיות 4 כדי להתאים למספר מידות הקלט.
 • צעדים: צעד החלון הזזה לכל מימד של טנסור הקלט. האורך חייב להיות 4 כדי להתאים למספר מידות הקלט.
 • ריפוד: סוג אלגוריתם הריפוד לשימוש.

החזרות:

 • Output תפוקה
 • Output min_output: ערך הצף שערך הפלט הכמותי הנמוך ביותר מייצג.
 • Output max_output: ערך הצף שערך הפלט הכמותי ביותר מייצג.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

QuantizedMaxPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input min_input, :: tensorflow::Input max_input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)

תכונות ציבוריות

max_output
min_output
operation
output

תכונות ציבוריות

תפוקה מקסימלית

::tensorflow::Output max_output

תפוקה מינימלית

::tensorflow::Output min_output

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

QuantizedMaxPool

 QuantizedMaxPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input min_input,
 ::tensorflow::Input max_input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)