עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: ReadFile

#include <io_ops.h>

קורא ומוציא את כל התוכן של שם קובץ הקלט.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

  • Output : טנסור התכולה.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ReadFile (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename)

תכונות ציבוריות

contents
operation

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

תוכן

::tensorflow::Output contents

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

ReadFile

 ReadFile(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const