עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: ReaderRestoreState

#include <io_ops.h>

החזר את הקורא למצב שנשמר בעבר.

סיכום

לא כל הקוראים תומכים בשחזור, כך שזו עלולה לייצר שגיאה לא מיושמת.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ידית קורא: מטפל בקורא.
  • מצב: תוצאה של ReaderSerialize מצב של קורא עם קורא ידית התואמת לסוג.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ReaderRestoreState (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input state)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

ReaderRestoreState

 ReaderRestoreState(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input state
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const