עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: SegmentMax

#include <math_ops.h>

מחשבת את המקסימום לאורך קטעי טנזור.

סיכום

קרא את החלק על פילוח להסבר על פלחים.

מחשב טנסור כזה ש- \(output_i = (data_j)\) כאשר max הוא מעל j כך ש- segment_ids[j] == i .

אם המקסימום ריק למזהה פלח נתון i , output[i] = 0 .

לדוגמה:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [4, 3, 2, 1], [5,6,7,8]])
tf.segment_max(c, tf.constant([0, 0, 1]))
# ==> [[4, 3, 3, 4],
#      [5, 6, 7, 8]]

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • segment_ids: טנסור 1-D שגודלו שווה לגודל הממד הראשון של data . יש למיין את הערכים וניתן לחזור עליהם.

החזרות:

  • Output : יש צורה זהה לנתונים, למעט מימד 0 שיש לו גודל k , מספר הקטעים.

בונים והרסנים

SegmentMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

SegmentMax

 SegmentMax(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input segment_ids
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const