עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: סידור מחדש

#include <sparse_ops.h>

סידור מחדש של טנזר דליל לסדר הקנוני, השורה העיקרית.

סיכום

שים לב שעל פי הקונבנציה, כל האופרים הדלילים משמרים את הסדר הקנוני לאורך מספר המימדים הגדל. הפעם היחידה בה ניתן להפר את ההזמנה היא במהלך מניפולציה ידנית של מדדי וקטורי הערך להוספת ערכים.

סידור מחדש אינו משפיע על צורתו של ה- SparseTensor.

אם לטנסור יש דרגות R ו- N שאינן ריקות, input_indices יש צורה [N, R] , ערך קלט אורכו N , וצורת קלט עם אורך R

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • קלט_אינדקסים: 2-D. מטריצת N x R עם המדדים של ערכים שאינם ריקים ב- SparseTensor, אולי לא בסדר קנוני.
  • ערכי קלט: 1-D. N ערכים שאינם ריקים המתאימים input_indices .
  • input_shape: 1-D. צורת הקלט SparseTensor.

החזרות:

  • Output פלט_אינדקסים: דו-ממדי. מטריצה N x R עם אותם מדדים כמו input_indices, אך בסדר קנוני ראשי.
  • Output פלט_ערכים: 1-D. N ערכים שאינם ריקים המתאימים ל- output_indices .

קונסטרוקטורים ומשחתנים

SparseReorder (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape)

תכונות ציבוריות

operation
output_indices
output_values

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

מדדי פלט

::tensorflow::Output output_indices

ערכי פלט

::tensorflow::Output output_values

פונקציות ציבוריות

סידור מחדש

 SparseReorder(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input_indices,
  ::tensorflow::Input input_values,
  ::tensorflow::Input input_shape
)