עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: DataFormatDimMap :: עו"ד

#include <nn_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור DataFormatDimMap .

סיכום

תכונות ציבוריות

dst_format_ = "NCHW"
StringPiece
src_format_ = "NHWC"
StringPiece

פונקציות ציבוריות

DstFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
פורמט נתוני יעד.
SrcFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
פורמט נתוני מקור.

תכונות ציבוריות

dst_format_

StringPiece tensorflow::ops::DataFormatDimMap::Attrs::dst_format_ = "NCHW"

src_format_

StringPiece tensorflow::ops::DataFormatDimMap::Attrs::src_format_ = "NHWC"

פונקציות ציבוריות

DstFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DataFormatDimMap::Attrs::DstFormat(
  StringPiece x
)

פורמט נתוני יעד.

ברירת המחדל היא "NCHW"

SrcFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DataFormatDimMap::Attrs::SrcFormat(
  StringPiece x
)

פורמט נתוני מקור.

ברירת המחדל היא "NHWC"