עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: ResizeBilinear :: עו"ד

#include <image_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור ResizeBilinear .

סיכום

תכונות ציבוריות

align_corners_ = false
bool
half_pixel_centers_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

AlignCorners (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם נכון, מרכזם של 4 הפיקסלים הפינתיים של טנסי הקלט והפלט מיושרים, תוך שמירה על הערכים בפיקסלים הפינתיים.
HalfPixelCenters (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ברירת המחדל היא שקר.

תכונות ציבוריות

align_corners_

bool tensorflow::ops::ResizeBilinear::Attrs::align_corners_ = false

חצי_פיקסלים_מרכזים_

bool tensorflow::ops::ResizeBilinear::Attrs::half_pixel_centers_ = false

פונקציות ציבוריות

AlignCorners

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResizeBilinear::Attrs::AlignCorners(
  bool x
)

אם נכון, מרכזם של 4 הפיקסלים הפינתיים של טנסי הקלט והפלט מיושרים, תוך שמירה על הערכים בפיקסלים הפינתיים.

ברירת המחדל היא שקר.

ברירת המחדל היא שקר

HalfPixelCenters

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResizeBilinear::Attrs::HalfPixelCenters(
  bool x
)

ברירת המחדל היא שקר.