עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: ScatterNdSub :: עו"ד

#include <state_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור ScatterNdSub .

סיכום

תכונות ציבוריות

use_locking_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
בול אופציונלי.

תכונות ציבוריות

שימוש_נעילה_

bool tensorflow::ops::ScatterNdSub::Attrs::use_locking_ = false

פונקציות ציבוריות

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ScatterNdSub::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

בול אופציונלי.

ברירת המחדל היא נכון. אם נכון, המטלה תהיה מוגנת באמצעות מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

ברירת המחדל היא שקר