השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tf_agents.agents.ppo.ppo_utils.get_metric_observers

Returns a list of observers, one for each metric.