יש שאלה? התחבר לקהילה בפורום הביקור של TensorFlow

tf_agents.bandits.environments.wheel_py_environment.compute_optimal_action