سخنرانی ها ، جلسات محصول ، کارگاه ها و موارد دیگر را از لیست پخش Google I / O مشاهده کنید

Module: tf_agents.typing

Typing module.

Modules

types module: Common types used in TF-Agents.