Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

TensorFlow Grafikleri için Hata Ayıklama Modu

Tensorflow Graphics, L2 normalize edilmiş tensörlerin yanı sıra girdilerinin belirli bir aralıkta olmasını bekleyen trigonometrik fonksiyonlara dayanmaktadır. Optimizasyon sırasında, bir güncelleme bu değişkenlerin bu fonksiyonların Inf veya NaN değerlerini döndürmesine neden olan değerleri almasını sağlayabilir. Bu tür hataların ayıklanmasını kolaylaştırmak için TensorFlow Graphics, doğru aralıkları ve döndürülen değerlerin geçerliliğini kontrol etmek için grafiğe onaylar veren bir hata ayıklama bayrağı sağlar. Bu hesaplamaları yavaşlatabileceğinden, hata ayıklama bayrağı varsayılan olarak False olarak ayarlanır.

Kullanıcılar kodlarını hata ayıklama modunda çalıştırmak için -tfg_debug bayrağını ayarlayabilir. Bayrak, önce bu iki modül içe aktarılarak programlı olarak da ayarlanabilir:

 from absl import flags
from tensorflow_graphics.util import tfg_flags
 

ve sonra koda aşağıdaki satırı ekleyerek.

 flags.FLAGS[tfg_flags.TFG_ADD_ASSERTS_TO_GRAPH].value = True