Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

TensorFlow Grafikleri için Hata Ayıklama Modu

Tensorflow Graphics, L2 normalize edilmiş tensörlerin yanı sıra, girdilerinin belirli bir aralıkta olmasını bekleyen trigonometrik işlevlere büyük ölçüde güvenir. Optimizasyon sırasında, bir güncelleme bu değişkenlerin bu işlevlerin Inf veya NaN değerleri döndürmesine neden olan değerler almasına neden olabilir. Bu tür sorunlarda hata ayıklamayı daha basit hale getirmek için TensorFlow Graphics, doğru aralıkları ve döndürülen değerlerin geçerliliğini kontrol etmek için grafiğe iddialar ekleyen bir hata ayıklama bayrağı sağlar. Bu, hesaplamaları yavaşlatabileceğinden, hata ayıklama bayrağı varsayılan olarak False ayarlanır.

Kullanıcılar, kodlarını hata ayıklama modunda çalıştırmak için -tfg_debug bayrağını ayarlayabilir. Bayrak, önce bu iki modülün içe aktarılmasıyla programlı olarak da ayarlanabilir:

from absl import flags
from tensorflow_graphics.util import tfg_flags

ve sonra koda aşağıdaki satırı ekleyerek.

flags.FLAGS[tfg_flags.TFG_ADD_ASSERTS_TO_GRAPH].value = True