Dzień Społeczności ML jest 9 listopada! Dołącz do nas na aktualizacje z TensorFlow Jax i więcej Dowiedz się więcej

Delegate

public interface Delegat

Wrapper dla natywnego delegata TensorFlow Lite.

OSTRZEŻENIE: To jest eksperymentalny interfejs, który może ulec zmianie.

Jeżeli realizacja delegat posiada dodatkowych zasobów lub pamięci, które powinny być wyraźnie uwolniony, to najlepszym rozwiązaniem jest dodanie close() metody do wykonania i mają połączenia klienta jawnie, gdy instancja delegata nie jest już w użyciu. Chociaż to podejście technicznie umożliwia udostępnianie pojedynczego wystąpienia delegata w wielu wystąpieniach interpretera, implementacja delegata musi to wyraźnie obsługiwać.

Metody publiczne

abstrakcyjne długie
getNativeHandle ()
Zwraca natywny uchwyt do implementacji delegata TensorFlow Lite.

Metody publiczne

public abstract długo getNativeHandle ()

Zwraca natywny uchwyt do implementacji delegata TensorFlow Lite.

Uwaga: Java Delegate zachowuje własność natywnej instancji delegata oraz musi zapewnić jej istnienie w czasie trwania użytkowania z dowolnego Interpreter .

Zwroty
  • Natywny uchwyt delegata. W C/C++ powinien to być wskaźnik do „TfLiteOpaqueDelegate”.