GpuDelegate

klasa publiczna GpuDelegate

Delegate dla wnioskowania GPU.

Uwaga: Podczas wywoływania Interpreter.Options.addDelegate() i Interpreter.run() obiekt wywołujący musi mieć EGLContext w bieżącym wątku , a Interpreter.run() musi być wywołany z tego samego EGLContext . Jeśli EGLContext nie istnieje, delegat utworzy go wewnętrznie, ale wówczas programista musi upewnić się, że Interpreter.run() jest zawsze wywoływana z tego samego wątku, w którym została wywołana Interpreter.Options.addDelegate() .

Klasy zagnieżdżone

klasa Opcje GpuDelegate Ta klasa jest przestarzała. Zamiast tego użyj GpuDelegateFactory.Options .

Konstruktorzy publiczni

Metody publiczne

próżnia
zamknąć ()
Zwalnia zasoby TFLite w środowisku wykonawczym C.
długi
getNativeHandle ()
Zwraca natywny uchwyt do implementacji delegata TensorFlow Lite.

Metody dziedziczone

Konstruktorzy publiczni

public GpuDelegate (opcje GpuDelegateFactory.Options )

Parametry
opcje

publiczny GpuDelegate ()

Metody publiczne

publiczna pustka zamknij ()

Zwalnia zasoby TFLite w środowisku wykonawczym C.

Oczekuje się, że użytkownik wywoła tę metodę jawnie.

publiczny długi getNativeHandle ()

Zwraca natywny uchwyt do implementacji delegata TensorFlow Lite.

Uwaga: Delegate Java zachowuje własność natywnej instancji delegata i musi zapewnić jej istnienie na czas użytkowania z dowolną instancją InterpreterApi .

Uwaga: natywna instancja delegata nie może zostać utworzona, dopóki delegat nie zostanie dołączony do interpretera, więc tej metody nie należy wywoływać przed skonstruowaniem interpretera z tym delegatem.

Zwroty
  • Natywny uchwyt delegata. W C/C++ powinien to być wskaźnik do „TfLiteOpaqueDelegate”.