GpuDelegateFactory.Options.GpuBackend

public static final numaralandırma GpuDelegateFactory.Options.GpuBackend

Hangi GPU arka ucunun seçileceği.

Kalıtsal Yöntemler

Numaralandırma Değerleri

genel statik final GpuDelegateFactory.Options.GpuBackend OPENCL

Open CL ile yürütmeyi zorlar.

genel statik final GpuDelegateFactory.Options.GpuBackend OPENGL

Open GL ile yürütmeyi zorlar.

genel statik final GpuDelegateFactory.Options.GpuBackend UNSET

Önce OpenCL'i deneyin. Mevcut değilse OpenGL'ye geri dönün.