TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider

genel statik arayüz TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider

Bir ByteBuffer dizisinden nativeHandle'ı almak için sözdizimi şekeri.

Genel Yöntemler

soyut uzun
createHandle ( ByteBuffer... ara bellekler)

Genel Yöntemler

genel özet uzun createHandle ( ByteBuffer... arabellekler)

Parametreler
tamponlar