Warstwy probabilistyczne TFP: regresja

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

W tym przykładzie pokazujemy, jak dopasować modele regresji za pomocą „warstw probabilistycznych” TFP.

Zależności i wymagania wstępne

Import

Zrób rzeczy szybko!

Zanim zagłębimy się w temat, upewnijmy się, że w tej wersji demonstracyjnej używamy procesora graficznego.

W tym celu wybierz „Runtime” -> „Zmień typ środowiska uruchomieniowego” -> „Hardware Accelerator” -> „GPU”.

Poniższy fragment kodu zweryfikuje, czy mamy dostęp do GPU.

if tf.test.gpu_device_name() != '/device:GPU:0':
 print('WARNING: GPU device not found.')
else:
 print('SUCCESS: Found GPU: {}'.format(tf.test.gpu_device_name()))
WARNING: GPU device not found.

Motywacja

Czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli użyć TFP do określenia modelu probabilistycznego, a następnie po prostu zminimalizować prawdopodobieństwo ujemnego logarytmu, tj.

negloglik = lambda y, rv_y: -rv_y.log_prob(y)

Cóż, nie tylko jest to możliwe, ale ten colab pokazuje, jak! (W kontekście problemów z regresją liniową.)

Syntezuj zbiór danych.

Przypadek 1: Brak niepewności

# Build model.
model = tf.keras.Sequential([
 tf.keras.layers.Dense(1),
 tfp.layers.DistributionLambda(lambda t: tfd.Normal(loc=t, scale=1)),
])

# Do inference.
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=negloglik)
model.fit(x, y, epochs=1000, verbose=False);

# Profit.
[print(np.squeeze(w.numpy())) for w in model.weights];
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)
0.13032457
5.13029

Rysunek 1: Brak niepewności.

png

Przypadek 2: Niepewność aleatoryczna

# Build model.
model = tf.keras.Sequential([
 tf.keras.layers.Dense(1 + 1),
 tfp.layers.DistributionLambda(
   lambda t: tfd.Normal(loc=t[..., :1],
              scale=1e-3 + tf.math.softplus(0.05 * t[...,1:]))),
])

# Do inference.
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=negloglik)
model.fit(x, y, epochs=1000, verbose=False);

# Profit.
[print(np.squeeze(w.numpy())) for w in model.weights];
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)
[0.14738432 0.1815331 ]
[4.4812164 1.2219843]

Rycina 2: Niepewność aleatoryczna

png

Przypadek 3: Epistemiczna niepewność

# Specify the surrogate posterior over `keras.layers.Dense` `kernel` and `bias`.
def posterior_mean_field(kernel_size, bias_size=0, dtype=None):
 n = kernel_size + bias_size
 c = np.log(np.expm1(1.))
 return tf.keras.Sequential([
   tfp.layers.VariableLayer(2 * n, dtype=dtype),
   tfp.layers.DistributionLambda(lambda t: tfd.Independent(
     tfd.Normal(loc=t[..., :n],
           scale=1e-5 + tf.nn.softplus(c + t[..., n:])),
     reinterpreted_batch_ndims=1)),
 ])
# Specify the prior over `keras.layers.Dense` `kernel` and `bias`.
def prior_trainable(kernel_size, bias_size=0, dtype=None):
 n = kernel_size + bias_size
 return tf.keras.Sequential([
   tfp.layers.VariableLayer(n, dtype=dtype),
   tfp.layers.DistributionLambda(lambda t: tfd.Independent(
     tfd.Normal(loc=t, scale=1),
     reinterpreted_batch_ndims=1)),
 ])
# Build model.
model = tf.keras.Sequential([
 tfp.layers.DenseVariational(1, posterior_mean_field, prior_trainable, kl_weight=1/x.shape[0]),
 tfp.layers.DistributionLambda(lambda t: tfd.Normal(loc=t, scale=1)),
])

# Do inference.
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=negloglik)
model.fit(x, y, epochs=1000, verbose=False);

# Profit.
[print(np.squeeze(w.numpy())) for w in model.weights];
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)
[ 0.1387333 5.125723 -4.112224 -2.2171402]
[0.12476114 5.147452 ]

Rysunek 3: Epistemiczna niepewność

png

Przypadek 4: Aleatoryczna i epistemiczna niepewność

# Build model.
model = tf.keras.Sequential([
 tfp.layers.DenseVariational(1 + 1, posterior_mean_field, prior_trainable, kl_weight=1/x.shape[0]),
 tfp.layers.DistributionLambda(
   lambda t: tfd.Normal(loc=t[..., :1],
              scale=1e-3 + tf.math.softplus(0.01 * t[...,1:]))),
])

# Do inference.
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=negloglik)
model.fit(x, y, epochs=1000, verbose=False);

# Profit.
[print(np.squeeze(w.numpy())) for w in model.weights];
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)
[ 0.12753433 2.7504077  5.160624  3.8251898 -3.4283297 -0.8961645
 -2.2378397  0.1496858 ]
[0.14511648 2.7104297 5.1248145 3.7724588 ]

Rycina 4: Niepewność aleatoryczna i epistemiczna

png

Przypadek 5: Niepewność funkcjonalna

Niestandardowe jądro PSD

# For numeric stability, set the default floating-point dtype to float64
tf.keras.backend.set_floatx('float64')

# Build model.
num_inducing_points = 40
model = tf.keras.Sequential([
  tf.keras.layers.InputLayer(input_shape=[1]),
  tf.keras.layers.Dense(1, kernel_initializer='ones', use_bias=False),
  tfp.layers.VariationalGaussianProcess(
    num_inducing_points=num_inducing_points,
    kernel_provider=RBFKernelFn(),
    event_shape=[1],
    inducing_index_points_initializer=tf.constant_initializer(
      np.linspace(*x_range, num=num_inducing_points,
            dtype=x.dtype)[..., np.newaxis]),
    unconstrained_observation_noise_variance_initializer=(
      tf.constant_initializer(np.array(0.54).astype(x.dtype))),
  ),
])

# Do inference.
batch_size = 32
loss = lambda y, rv_y: rv_y.variational_loss(
  y, kl_weight=np.array(batch_size, x.dtype) / x.shape[0])
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=loss)
model.fit(x, y, batch_size=batch_size, epochs=1000, verbose=False)

# Profit.
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)

Rysunek 5: Niepewność funkcjonalna

png