Yeniden Boyutlandırma Yöntemi

public enum ResizeMethod

Bir yeniden boyutlandırma algoritması.

 • En yakın komşu enterpolasyonu.

  beyan

  case nearest
 • Çift doğrusal enterpolasyon.

  beyan

  case bilinear
 • Bikübik enterpolasyon.

  beyan

  case bicubic
 • Lanczos çekirdeğinin yarıçapı 3 .

  beyan

  case lanczos3
 • Yarıçapı 5 olan Lanczos çekirdeği.

  beyan

  case lanczos5
 • Yarıçapı 3 , sigma 1.5 / 3.0 olan Gauss çekirdeği.

  beyan

  case gaussian
 • Mitchell-Netravali Kübik enterpolasyonsuz filtre.

  beyan

  case mitchellcubic