Yeniden BoyutlandırmaYöntemi

public enum ResizeMethod

Yeniden boyutlandırma algoritması.

 • En yakın komşu enterpolasyonu.

  beyanname

  case nearest
 • Bilineer enterpolasyon.

  beyanname

  case bilinear
 • Bikübik enterpolasyon.

  beyanname

  case bicubic
 • Lanczos yarıçaplı çekirdek 3 .

  beyanname

  case lanczos3
 • Lanczos yarıçaplı çekirdek 5 .

  beyanname

  case lanczos5
 • Yarıçaplı Gauss çekirdek 3 , sigma 1.5 / 3.0 .

  beyanname

  case gaussian
 • Mitchell-Netravali Kübik enterpolasyonsuz filtre.

  beyanname

  case mitchellcubic