ZamiennyOd Pythona

public protocol ConvertibleFromPython

Typu, który może być inicjowany z PythonObject .

  • Tworzy nową instancję od danej PythonObject , jeśli to możliwe.

    Notatka

    Konwersja może nie udać, jeśli dana PythonObject przykład jest niekompatybilny (np Python string obiekt nie może być przekształcona w Int ).

    Deklaracja

    init?(_ object: PythonObject)