przepływ tensorowy:: ops:: PrzypiszDodaj

#include <state_ops.h>

Zaktualizuj „ref”, dodając do niego „wartość”.

Streszczenie

Ta operacja powoduje wyświetlenie „ref” po zakończeniu aktualizacji. Ułatwia to łączenie operacji, które wymagają użycia wartości resetowania.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • ref: Powinien pochodzić z węzła Variable .
 • wartość: Wartość, która ma zostać dodana do zmiennej.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • use_locking: Jeśli True, dodatek będzie chroniony blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Zwroty:

 • Output : = To samo co „ref”. Zwracany dla wygody operacji, które chcą użyć nowej wartości po aktualizacji zmiennej.

Konstruktory i destruktory

AssignAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value)
AssignAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value, const AssignAdd::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output_ref

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: AssignAdd:: Attrs

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla AssignAdd .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście_ref

::tensorflow::Output output_ref

Funkcje publiczne

PrzypiszDodaj

 AssignAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value
)

PrzypiszDodaj

 AssignAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value,
 const AssignAdd::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Użyj Blokowania

Attrs UseLocking(
 bool x
)