Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: BatchMatMulV2

#include <math_ops.h>

Mnoży wycinki dwóch tensorów w partiach.

streszczenie

Mnoży wszystkie plastry Tensor x i y (każdy kawałek może być postrzegany jako element partii), i rozmieszcza Poszczególne wyniki w jednym tensora wyjściowej tej samej wielkości partii. Każdy z pojedynczych wycinków można opcjonalnie połączyć (w celu połączenia środków macierzowych w celu transpozycji i sprzężenia) przed pomnożeniem, ustawiając adj_x lub adj_y na wartość True , która jest domyślnie False .

Tensory wejściowe x i y są 2-D lub wyższe i mają kształt [..., r_x, c_x] i [..., r_y, c_y] .

Tensor wyjściowy jest 2-D lub wyższy i ma kształt [..., r_o, c_o] , gdzie:

r_o = c_x if adj_x else r_x
c_o = r_y if adj_y else c_y

Jest obliczany jako:

output[..., :, :] = matrix(x[..., :, :]) * matrix(y[..., :, :])

UWAGA : BatchMatMulV2 obsługuje rozgłaszanie w wymiarach partii. Więcej o nadawaniu tutaj .

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • x: 2-D lub wyższy z kształtem [..., r_x, c_x] .
 • y: 2-D lub wyższy z kształtem [..., r_y, c_y] .

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • adj_x: Jeśli True , połącz plasterki x . Domyślnie False .
 • adj_y: Jeśli True , połącz plasterki y . Domyślnie False .

Zwroty:

 • Output : 3-D lub wyższy w kształcie [..., r_o, c_o]

Konstruktorzy i niszczyciele

BatchMatMulV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
BatchMatMulV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const BatchMatMulV2::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

AdjX (bool x)
AdjY (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: BatchMatMulV2 :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla BatchMatMulV2 .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

BatchMatMulV2

 BatchMatMulV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y
)

BatchMatMulV2

 BatchMatMulV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y,
 const BatchMatMulV2::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

AdjX

Attrs AdjX(
 bool x
)

AdjY

Attrs AdjY(
 bool x
)