Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: BatchToSpace

#include <array_ops.h>

BatchToSpace dla tensorów 4-D typu T.

streszczenie

To jest starsza wersja bardziej ogólnego BatchToSpaceND .

Przestawia (permuty) dane z partii na bloki danych przestrzennych, po czym następuje ich kadrowanie. To jest odwrotna transformacja SpaceToBatch. Dokładniej, ta operacja generuje kopię wejściowego tensora, w którym wartości z wymiaru batch są przenoszone w blokach przestrzennych do wymiarów height i width , po czym następuje przycięcie wzdłuż wymiarów height i width .

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wejście: tensor 4-D z kształtem [batch*block_size*block_size, height_pad/block_size, width_pad/block_size, depth] . Należy zauważyć, że rozmiar wsadu tensora wejściowego musi być podzielny przez block_size * block_size .
 • uprawy: tensor 2-D nieujemnych liczb całkowitych o kształcie [2, 2] . Określa, ile elementów należy wyciąć z wyniku pośredniego w wymiarach przestrzennych w następujący sposób:
  crops = [[crop_top, crop_bottom], [crop_left, crop_right]]
  

Zwroty:

 • Output : 4-D z kształtem [batch, height, width, depth] , gdzie:
  height = height_pad - crop_top - crop_bottom
  width = width_pad - crop_left - crop_right
  

block_size musi być większy niż jeden. Wskazuje rozmiar bloku.

Kilka przykładów:

(1) Dla następującego wprowadzenia kształtu [4, 1, 1, 1] i block_size z 2:

[[[[1]]], [[[2]]], [[[3]]], [[[4]]]]

Tensor wyjściowy ma kształt [1, 2, 2, 1] i wartość:

x = [[[[1], [2]], [[3], [4]]]]

(2) Dla następującego wprowadzenia kształtu [4, 1, 1, 3] i block_size z 2:

[[[[1, 2, 3]]], [[[4, 5, 6]]], [[[7, 8, 9]]], [[[10, 11, 12]]]]

Tensor wyjściowy ma kształt [1, 2, 2, 3] i wartość:

x = [[[[1, 2, 3], [4, 5, 6]],
   [[7, 8, 9], [10, 11, 12]]]]

(3) Dla następującego wprowadzenia kształtu [4, 2, 2, 1] i block_size z 2:

x = [[[[1], [3]], [[9], [11]]],
   [[[2], [4]], [[10], [12]]],
   [[[5], [7]], [[13], [15]]],
   [[[6], [8]], [[14], [16]]]]

Tensor wyjściowy ma kształt [1, 4, 4, 1] i wartość:

x = [[[[1],  [2], [3], [4]],
   [[5],  [6], [7], [8]],
   [[9], [10], [11], [12]],
   [[13], [14], [15], [16]]]]

(4) Dla następującego wprowadzenia kształtu [8, 1, 2, 1] i rozmiaru_bloku 2:

x = [[[[1], [3]]], [[[9], [11]]], [[[2], [4]]], [[[10], [12]]],
   [[[5], [7]]], [[[13], [15]]], [[[6], [8]]], [[[14], [16]]]]

Tensor wyjściowy ma kształt [2, 2, 4, 1] i wartość:

x = [[[[1], [3]], [[5], [7]]],
   [[[2], [4]], [[10], [12]]],
   [[[5], [7]], [[13], [15]]],
   [[[6], [8]], [[14], [16]]]]

Konstruktorzy i niszczyciele

BatchToSpace (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input crops, int64 block_size)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

BatchToSpace

 BatchToSpace(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input crops,
 int64 block_size
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const