Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: BiasAdd

#include <nn_ops.h>

Dodaje bias do value .

streszczenie

Jest to szczególny przypadek tf.add którym bias ograniczone jest do 1-D. Rozgłaszanie jest obsługiwane, więc value może mieć dowolną liczbę wymiarów.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wartość: dowolna liczba wymiarów.
 • odchylenie: 1-D z rozmiarem ostatni wymiar value .

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • data_format: Określ format danych wejściowych i wyjściowych. W domyślnym formacie „NHWC” tensor odchylenia zostanie dodany do ostatniego wymiaru tensora wartości. Alternatywnie, format mógłby być „NCHW”, kolejność przechowywania danych: [batch, in_channels, in_height, in_width]. Tensor zostanie dodany do „in_channels”, trzeciego do ostatniego wymiaru.

Zwroty:

 • Output : Rozgłaszana suma value i bias .

Konstruktorzy i niszczyciele

BiasAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, :: tensorflow::Input bias)
BiasAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, :: tensorflow::Input bias, const BiasAdd::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

DataFormat (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: BiasAdd :: Attrs

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla BiasAdd .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

BiasAdd

 BiasAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 ::tensorflow::Input bias
)

BiasAdd

 BiasAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 ::tensorflow::Input bias,
 const BiasAdd::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Format danych

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)