Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Conv3DBackpropFilterV2

#include <nn_ops.h>

Oblicza gradienty splotu 3-W w odniesieniu do filtra.

streszczenie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • dane wejściowe: Kształt [batch, depth, rows, cols, in_channels] .
 • filter_sizes: wektor będący liczbą całkowitą reprezentujący kształt tensora filter , gdzie filter jest tensorem 5-D [filter_depth, filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] .
 • out_backprop: sygnał Backprop o kształcie [batch, out_depth, out_rows, out_cols, out_channels] .
 • kroki: 1-D tensor długości 5. Skok okna przesuwnego dla każdego wymiaru input . Musi mieć strides[0] = strides[4] = 1 .
 • padding: typ algorytmu dopełniania, który ma być używany.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • data_format: format danych wejściowych i wyjściowych. W przypadku domyślnego formatu „NDHWC” dane są przechowywane w kolejności: [batch, in_depth, in_height, in_width, in_channels]. Alternatywnie, format mógłby być „NCDHW”, kolejność przechowywania danych to: [batch, in_channels, in_depth, in_height, in_width].
 • dylatacje: 1-D tensor długości 5. Współczynnik dylatacji dla każdego wymiaru input . Jeśli ustawiono na k> 1, między każdym elementem filtrującym w tym wymiarze będzie k-1 pominiętych komórek. Kolejność wymiarów jest określana na podstawie wartości data_format , patrz powyżej, aby uzyskać szczegółowe informacje. Dylatacje w wymiarze partii i głębokości muszą wynosić 1.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Conv3DBackpropFilterV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter_sizes, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
Conv3DBackpropFilterV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter_sizes, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const Conv3DBackpropFilterV2::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

DataFormat (StringPiece x)
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)

Struktury

tensorflow :: ops :: Conv3DBackpropFilterV2 :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla Conv3DBackpropFilterV2 .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Conv3DBackpropFilterV2

 Conv3DBackpropFilterV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter_sizes,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

Conv3DBackpropFilterV2

 Conv3DBackpropFilterV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter_sizes,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const Conv3DBackpropFilterV2::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Format danych

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

Dylatacje

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)