Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradImage

#include <image_ops.h>

Oblicza gradient zmiennej crop_and_resize op wrt tensora obrazu wejściowego.

streszczenie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • grads: tensor kształtu 4-D [num_boxes, crop_height, crop_width, depth] .
 • pudełka: tensor 2-D kształtu [num_boxes, 4] . i ty wiersz tensora określa współrzędne prostokąta w box_ind[i] i jest określony w znormalizowanych współrzędnych [y1, x1, y2, x2] . Znormalizowana wartość współrzędnej y jest odwzorowywana na współrzędną obrazu w punkcie y * (image_height - 1) , tak że przedział [0, 1] znormalizowanej wysokości obrazu jest mapowany na `[0, wysokość_obrazu - 1] we współrzędnych wysokości obrazu. Dopuszczamy y1> y2, w którym to przypadku próbkowany kadr jest odwróconą wersją oryginalnego obrazu w górę-w dół. Wymiar szerokości jest traktowany podobnie. Dozwolone są znormalizowane współrzędne poza zakresem [0, 1] , w którym to przypadku używamy extrapolation_value do ekstrapolacji wartości obrazu wejściowego.
 • box_ind: Tensor 1-D kształtu [num_boxes] z wartościami int32 w [0, batch) . Wartość box_ind[i] określa obraz, do którego odnosi się i skrzynka.
 • rozmiar_obrazu: tensor 1-D o wartości [batch, image_height, image_width, depth] zawierający oryginalny rozmiar obrazu. Zarówno image_height jak i image_width muszą być dodatnie.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • metoda: ciąg określający metodę interpolacji. Obecnie obsługiwany jest tylko tryb „bilinear”.

Zwroty:

 • Output : tensor kształtu 4-D [batch, image_height, image_width, depth] .

Konstruktorzy i niszczyciele

CropAndResizeGradImage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input grads, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input box_ind, :: tensorflow::Input image_size, DataType T)
CropAndResizeGradImage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input grads, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input box_ind, :: tensorflow::Input image_size, DataType T, const CropAndResizeGradImage::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Method (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradImage :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla CropAndResizeGradImage .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

CropAndResizeGradImage

 CropAndResizeGradImage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input grads,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input box_ind,
 ::tensorflow::Input image_size,
 DataType T
)

CropAndResizeGradImage

 CropAndResizeGradImage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input grads,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input box_ind,
 ::tensorflow::Input image_size,
 DataType T,
 const CropAndResizeGradImage::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

metoda

Attrs Method(
 StringPiece x
)