Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: DecodeRaw

#include <parsing_ops.h>

Ponownie zinterpretuj bajty ciągu jako wektor liczb.

Streszczenie

Argumenty:

 • zakres: Obiekt zakresu
 • bajty: Wszystkie elementy muszą mieć tę samą długość.

Atrybuty opcjonalne (zobacz Attrs ):

 • little_endian: czy bytes wejściowe są w kolejności little-endian. Ignorowane dla wartości out_type , które są przechowywane w jednym bajcie, takim jak uint8 .

Zwroty:

 • Output : Tensor z jednym wymiarem więcej niż bytes wejściowe. Dodany wymiar będzie miał rozmiar równy długości elementów bytes podzielonej przez liczbę bajtów reprezentujących out_type .

Konstruktory i destruktory

DecodeRaw (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input bytes, DataType out_type)
DecodeRaw (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input bytes, DataType out_type, const DecodeRaw::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

LittleEndian (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: DecodeRaw:: Attrs

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla DecodeRaw .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

DecodeRaw

 DecodeRaw(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input bytes,
 DataType out_type
)

DecodeRaw

 DecodeRaw(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input bytes,
 DataType out_type,
 const DecodeRaw::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

LittleEndian

Attrs LittleEndian(
 bool x
)