Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter

#include <nn_ops.h>

Oblicza gradienty splotu wgłębnego w odniesieniu do filtra.

streszczenie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wejście: 4-W z kształtem na podstawie data_format . Na przykład, jeśli data_format to „NHWC”, to input jest tensorem 4-D [batch, in_height, in_width, in_channels] .
 • filter_sizes: wektor będący liczbą całkowitą reprezentujący kształt tensora filter , gdzie filter jest tensorem 4-D [filter_height, filter_width, in_channels, depthwise_multiplier] .
 • out_backprop: 4-W z kształtem opartym na data_format . Na przykład, jeśli data_format to „NHWC”, wówczas kształt out_backprop to [batch, out_height, out_width, out_channels] . Gradienty na wyjściu splotu.
 • kroki: krok przesuwanego okna dla każdego wymiaru wejścia splotu.
 • padding: typ algorytmu dopełniania, który ma być używany.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • data_format: Określ format danych wejściowych i wyjściowych. W domyślnym formacie „NHWC” dane są przechowywane w kolejności: [partia, wysokość, szerokość, kanały]. Alternatywnie, format mógłby być „NCHW”, kolejność przechowywania danych: [partia, kanały, wysokość, szerokość].
 • dylatacje: 1-D tensor długości 4. Współczynnik dylatacji dla każdego wymiaru input . Jeśli ustawiono na k> 1, między każdym elementem filtrującym w tym wymiarze będzie k-1 pominiętych komórek. Kolejność wymiarów jest określana na podstawie wartości data_format , patrz powyżej, aby uzyskać szczegółowe informacje. Dylatacje w wymiarze partii i głębokości muszą wynosić 1.

Zwroty:

 • Output : 4-D z kształtem [filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] . Gradient w stosunku do wejścia filter splotu.

Konstruktorzy i niszczyciele

DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter_sizes, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter_sizes, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

DataFormat (StringPiece x)
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)

Struktury

tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter

 DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter_sizes,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter

 DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter_sizes,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Format danych

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

Dylatacje

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)