Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: DestroyTemporaryVariable

#include <state_ops.h>

Niszczy zmienną tymczasową i zwraca jej ostateczną wartość.

streszczenie

Ustawia wyjście na wartość Tensora wskazywaną przez „ref”, a następnie niszczy zmienną tymczasową o nazwie „nazwa_zmiennej”. Wszystkie inne zastosowania „ref” musiały zostać wykonane przed tą operacją. Jest to zwykle osiągane przez łańcuch ref przez każdą operację przypisania lub przy użyciu zależności kontrolnych.

Wyprowadza końcową wartość tensora wskazywanego przez „ref”.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • ref: Odniesienie do tymczasowego tensora zmiennej.
  • var_name: Nazwa zmiennej tymczasowej, zwykle nazwa dopasowanie ' TemporaryVariable op.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

DestroyTemporaryVariable (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, StringPiece var_name)

Atrybuty publiczne

operation
value

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wartość

::tensorflow::Output value

Funkcje publiczne

DestroyTemporaryVariable

 DestroyTemporaryVariable(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input ref,
  StringPiece var_name
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const