Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: TemporaryVariable

#include <state_ops.h>

Zwraca tensor, który może być zmutowany, ale utrzymuje się tylko w ramach jednego kroku.

streszczenie

Jest to opcja eksperymentalna wyłącznie do użytku wewnętrznego i można z niej korzystać w niebezpieczny sposób. NIE UŻYWAJ, jeśli w pełni nie rozumiesz ryzyka.

Obowiązkiem wywołującego jest upewnienie się, że „ref” zostanie ostatecznie przekazany do odpowiedniej operacjiDestroyTemporaryVariable ” po zakończeniu wszystkich innych zastosowań.

Wyprowadza odniesienie do stanu tensora, aby można go było odczytać lub zmodyfikować.

Np. Var = state_ops._temporary_variable ([1, 2], types.float_) var_name = var.op.name var = state_ops. assign (var, [[4.0, 5.0]]) var = state_ops. assign_add (var, [[ 6.0, 7.0]]) final = state_ops._destroy_temporary_variable (var, var_name = var_name)

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • kształt: kształt zmiennego tensora.
 • dtype: typ elementów w zmiennej tensor.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • nazwa_zmiennej: zastępuje nazwę używaną dla tymczasowego zasobu zmiennej. Wartością domyślną jest nazwa operacji „ TemporaryVariable ” (gwarantowana unikalność).

Zwroty:

 • Output : odniesienie do zmiennej tensor.

Konstruktorzy i niszczyciele

TemporaryVariable (const :: tensorflow::Scope & scope, PartialTensorShape shape, DataType dtype)
TemporaryVariable (const :: tensorflow::Scope & scope, PartialTensorShape shape, DataType dtype, const TemporaryVariable::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
ref

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

VarName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: TemporaryVariable :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla TemporaryVariable .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

ref

::tensorflow::Output ref

Funkcje publiczne

TemporaryVariable

 TemporaryVariable(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 PartialTensorShape shape,
 DataType dtype
)

TemporaryVariable

 TemporaryVariable(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 PartialTensorShape shape,
 DataType dtype,
 const TemporaryVariable::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

VarName

Attrs VarName(
 StringPiece x
)