Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: Dynamiczny ścieg

#include <data_flow_ops.h>

Przeplataj wartości z tensorów data w jeden tensor.

Streszczenie

Buduje scalony tensor taki, że

  merged[indices[m][i, ..., j], ...] = data[m][i, ..., j, ...]

Na przykład, jeśli każdy indices[m] jest skalarny lub wektorowy, mamy

  # Scalar indices:
  merged[indices[m], ...] = data[m][...]

  # Vector indices:
  merged[indices[m][i], ...] = data[m][i, ...]

Każdy data[i].shape musi zaczynać się od odpowiednich indices[i].shape , a reszta data[i].shape musi być stała wrt i . Oznacza to, że musimy mieć data[i].shape = indices[i].shape + constant . Jeśli chodzi o tę constant , kształt wyjściowy to

merged.shape = [max(indices)] + constant

Wartości są scalane w kolejności, więc jeśli indeks występuje w obu indices[m][i] i indices[n][j] dla (m,i) < (n,j) data[n][j] będą pojawiają się w scalonym wyniku. Jeśli nie potrzebujesz tej gwarancji, ParallelDynamicStitch może działać lepiej na niektórych urządzeniach.

Na przykład:

  indices[0] = 6
  indices[1] = [4, 1]
  indices[2] = [[5, 2], [0, 3]]
  data[0] = [61, 62]
  data[1] = [[41, 42], [11, 12]]
  data[2] = [[[51, 52], [21, 22]], [[1, 2], [31, 32]]]
  merged = [[1, 2], [11, 12], [21, 22], [31, 32], [41, 42],
       [51, 52], [61, 62]]

Ta metoda może służyć do scalania partycji utworzonych przez dynamic_partition , jak pokazano na poniższym przykładzie:

  # Apply function (increments x_i) on elements for which a certain condition
  # apply (x_i != -1 in this example).
  x=tf.constant([0.1, -1., 5.2, 4.3, -1., 7.4])
  condition_mask=tf.not_equal(x,tf.constant(-1.))
  partitioned_data = tf.dynamic_partition(
    x, tf.cast(condition_mask, tf.int32) , 2)
  partitioned_data[1] = partitioned_data[1] + 1.0
  condition_indices = tf.dynamic_partition(
    tf.range(tf.shape(x)[0]), tf.cast(condition_mask, tf.int32) , 2)
  x = tf.dynamic_stitch(condition_indices, partitioned_data)
  # Here x=[1.1, -1., 6.2, 5.3, -1, 8.4], the -1. values remain
  # unchanged.

Argumenty:

Zwroty:

 • Dane Output : scalony tensor.

Konstruktory i destruktory

DynamicStitch (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList indices, :: tensorflow::InputList data)

Atrybuty publiczne

merged
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

połączone

::tensorflow::Output merged

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

Dynamiczny ścieg

 DynamicStitch(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList indices,
 ::tensorflow::InputList data
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const