Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: Wyodrębnij kształt JPEG

#include <image_ops.h>

Wyodrębnij informacje o kształcie obrazu zakodowanego w formacie JPEG.

Streszczenie

Ta operacja analizuje tylko nagłówek obrazu, więc jest znacznie szybsza niż DecodeJpeg .

Argumenty:

  • zakres: Obiekt zakresu
  • zawartość: 0-D. Obraz zakodowany w formacie JPEG.

Atrybuty opcjonalne (zobacz Attrs ):

  • output_type: (Opcjonalnie) Typ danych wyjściowych operacji (int32 lub int64). Domyślnie int32.

Zwroty:

  • Output : 1-D. Kształt obrazu wraz z formatem [wysokość, szerokość, kanały].

Konstruktory i destruktory

ExtractJpegShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents)
ExtractJpegShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents, const ExtractJpegShape::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

image_shape
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

OutputType (DataType x)

Struktury

tensorflow:: ops:: ExtractJpegShape:: Attrs

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla ExtractJpegShape .

Atrybuty publiczne

kształt_obrazu

::tensorflow::Output image_shape

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

Wyodrębnij kształt JPEG

 ExtractJpegShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input contents
)

Wyodrębnij kształt JPEG

 ExtractJpegShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input contents,
  const ExtractJpegShape::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Typ wyjścia

Attrs OutputType(
  DataType x
)