Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: FixedLengthRecordReader

#include <io_ops.h>

Czytnik, który wyprowadza rekordy o stałej długości z pliku.

streszczenie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • record_bytes: liczba bajtów w rekordzie.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • header_bytes: liczba bajtów w nagłówku, domyślnie 0.
 • footer_bytes: liczba bajtów w stopce, domyślnie 0.
 • hop_bytes: liczba bajtów do przeskoczenia przed każdym odczytem. Domyślnie 0 oznacza użycie record_bytes.
 • pojemnik: Jeśli nie jest pusty, czytnik jest umieszczany w danym pojemniku. W przeciwnym razie używany jest domyślny kontener.
 • shared_name: Jeśli nie jest puste, ten czytnik jest nazwany w podanym zasobniku z tą wspólną nazwą. W przeciwnym razie używana jest nazwa węzła.
 • encoding: typ kodowania pliku. Obecnie obsługiwane są ZLIB i GZIP. Domyślnie brak.

Zwroty:

 • Output : uchwyt odwołujący się do czytnika.

Konstruktorzy i niszczyciele

FixedLengthRecordReader (const :: tensorflow::Scope & scope, int64 record_bytes)
FixedLengthRecordReader (const :: tensorflow::Scope & scope, int64 record_bytes, const FixedLengthRecordReader::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
reader_handle

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Container (StringPiece x)
Encoding (StringPiece x)
FooterBytes (int64 x)
HeaderBytes (int64 x)
HopBytes (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: FixedLengthRecordReader :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla FixedLengthRecordReader .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

reader_handle

::tensorflow::Output reader_handle

Funkcje publiczne

FixedLengthRecordReader

 FixedLengthRecordReader(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 int64 record_bytes
)

FixedLengthRecordReader

 FixedLengthRecordReader(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 int64 record_bytes,
 const FixedLengthRecordReader::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Pojemnik

Attrs Container(
 StringPiece x
)

Kodowanie

Attrs Encoding(
 StringPiece x
)

FooterBytes

Attrs FooterBytes(
 int64 x
)

HeaderBytes

Attrs HeaderBytes(
 int64 x
)

HopBytes

Attrs HopBytes(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)