Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: ZbierzV2

#include <array_ops.h>

Zbierz plastry z axis params zgodnie z indices .

Streszczenie

indices muszą być tensorami całkowitymi o dowolnym wymiarze (zwykle 0-D lub 1-D). Tworzy tensor wyjściowy o kształcie params.shape[:axis] + indices.shape + params.shape[axis + 1:] gdzie:

  # Scalar indices (output is rank(params) - 1).
  output[a_0, ..., a_n, b_0, ..., b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices, b_0, ..., b_n]

  # Vector indices (output is rank(params)).
  output[a_0, ..., a_n, i, b_0, ..., b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices[i], b_0, ..., b_n]

  # Higher rank indices (output is rank(params) + rank(indices) - 1).
  output[a_0, ..., a_n, i, ..., j, b_0, ... b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices[i, ..., j], b_0, ..., b_n]

Zwróć uwagę, że na procesorze, jeśli zostanie znaleziony indeks poza zakresem, zostanie zwrócony błąd. Na GPU, jeśli zostanie znaleziony indeks poza granicami, 0 jest przechowywane w odpowiedniej wartości wyjściowej.

Zobacz także tf.batch_gather i tf.gather_nd .

Argumenty:

 • zakres: Obiekt zakresu
 • params: Tensor, z którego mają być zbierane wartości. Musi to być co najmniej axis + 1 .
 • indeksy: Tensor indeksu. Musi znajdować się w zakresie [0, params.shape[axis]) .
 • axis: Oś w params indices . Domyślnie pierwszy wymiar. Obsługuje indeksy ujemne.

Zwroty:

 • Dane Output : Wartości parametrów zebrane z indeksów podanych przez indices , o kształcie params params.shape[:axis] + indices.shape + params.shape[axis + 1:] .

Konstruktory i destruktory

GatherV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input axis)
GatherV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input axis, const GatherV2::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

BatchDims (int64 x)

Struktury

tensorflow:: ops:: GatherV2:: Attrs

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla GatherV2 .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

ZbierzV2

 GatherV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input axis
)

ZbierzV2

 GatherV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input axis,
 const GatherV2::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

BatchDims

Attrs BatchDims(
 int64 x
)