Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: HistogramFixedWidth

#include <math_ops.h>

Zwróć histogram wartości.

streszczenie

Biorąc pod uwagę values tensorów, ta operacja zwraca histogram rangi 1 zliczający liczbę wpisów w values które przypadają na każdy przedział. Pojemniki mają równą szerokość i są określane przez argumenty value_range i nbins .

# Bins will be: (-inf, 1), [1, 2), [2, 3), [3, 4), [4, inf)
nbins = 5
value_range = [0.0, 5.0]
new_values = [-1.0, 0.0, 1.5, 2.0, 5.0, 15]

with tf.get_default_session() as sess:
 hist = tf.histogram_fixed_width(new_values, value_range, nbins=5)
 variables.global_variables_initializer().run()
 sess.run(hist) => [2, 1, 1, 0, 2]

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wartości: Tensor numeryczny.
 • value_range: Kształt [2] Tensor z samym dtype jako values . wartości <= zakres_wartości [0] będą mapowane na hist [0], wartości> = zakres_wartości [1] będą mapowane na hist [-1].
 • nbins: Scalar int32 Tensor . Liczba przedziałów histogramu.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

HistogramFixedWidth (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input values, :: tensorflow::Input value_range, :: tensorflow::Input nbins)
HistogramFixedWidth (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input values, :: tensorflow::Input value_range, :: tensorflow::Input nbins, const HistogramFixedWidth::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
out

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Dtype (DataType x)

Struktury

tensorflow :: ops :: HistogramFixedWidth :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla HistogramFixedWidth .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

na zewnątrz

::tensorflow::Output out

Funkcje publiczne

HistogramFixedWidth

 HistogramFixedWidth(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input values,
 ::tensorflow::Input value_range,
 ::tensorflow::Input nbins
)

HistogramFixedWidth

 HistogramFixedWidth(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input values,
 ::tensorflow::Input value_range,
 ::tensorflow::Input nbins,
 const HistogramFixedWidth::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Dtype

Attrs Dtype(
 DataType x
)