Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: InTopK

#include <nn_ops.h>

Mówi, czy cele znajdują się w najwyższych prognozach K

streszczenie

batch_size tablicę bool batch_size , wpis out[i] jest true jeśli prognoza dla klasy docelowej znajduje się wśród najwyższych k predykcji spośród wszystkich prognoz, na przykład i . Zauważ, że zachowanie InTopK różni się od operacji TopK w obsłudze TopK ; jeśli wiele klas mają taką samą wartość predykcji i plasujące grzałka górna k granica, wszystkie z tych klas są uważane za w najwyższym k .

Bardziej formalnie, niech

\(predictions_i\) to prognozy dla wszystkich klas, na przykład i , \(targets_i\) to klasa docelowa, na przykład i , \(out_i\) to wynik, na przykład i ,

$$out_i = predictions_{i, targets_i} TopKIncludingTies(predictions_i)$$

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • przewidywania: tensor classes batch_size x.
  • cele: wektor batch_size zawierający identyfikatory klas.
  • k: liczba najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę, aby uzyskać precyzję obliczeń.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

InTopK (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input predictions, :: tensorflow::Input targets, int64 k)

Atrybuty publiczne

operation
precision

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

precyzja

::tensorflow::Output precision

Funkcje publiczne

InTopK

 InTopK(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input predictions,
  ::tensorflow::Input targets,
  int64 k
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const